01 77 87 800


Informacije o trgovačkom društvu

DUĆAN d.o.o. za trgovinu i usluge
Trg Petra Preradovića 4-6
10000 Zagreb
Matični broj: 080744293
OIB: 63182396571

Trgovačko društvo Dućan d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu vlasnik je internet stranice www.store.com.hr. Skup usluga koje pruža društvo Dućan d.o.o. na domeni www.store.com.hr je provođenje financijskih transakcija, organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta. Korištenjem internetske stranice www.store.com.hr smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Uvjeti korištenja
Korištenjem Internet stranice u vlasništvu društva Dućan d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
Društvo Dućan d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Društvo Dućan d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.
Odricanjem od navedene odgovornosti trgovačkom društvu Dućan d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima. Iako društvo Dućan d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice. Društvo Dućan d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Uvjeti prodaje
Svaki registrirani i neregistrirani korisnik mogu kupovati artikle iz ponude društva Dućan d.o.o. prikazane na internetskim stranicama. Korisnik je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje. Kupoprodajni ugovor između registriranog/neregistriranog korisnika i društva Dućan d.o.o. sklopljen je u trenutku potvrde narudžbe. Proizvode nije moguće kupovati van granica Republike Hrvatske. Ovi Uvjeti prodaje smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između društva Dućan d.o.o. i korisnika putem Internet stranice. Ovi Uvjeti prodaje dostupni su u svakom trenutku svim korisnicima na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Cijene
Sve navedene cijene sadrže PDV i izražene su u kunama. Istaknute cijene na Internet stranici važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave. U cijenu su uračunati poštanski otpremni troškovi ukoliko je narudžba preko 500 kn, ukoliko je narudžba do 499 kn tada se naplaćuje poštanska dostava 35 kn.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.

Jamstvo i servis
Za sve proizvode za koje društvo Dućan d.o.o. daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Naši dobavljači osiguravaju servis prema zakonima RH.U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka društvo Dućan d.o.o. se obvezuje da izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Plaćanje
Minimalni iznos za plaćanje na rate je 500,00 kn. Vaše naručene artikle možete platiti na nekoliko načina:
1. Kreditnom karticom
- American Express jednokratno ili do 12 rata beskamatno, te do 24 rate beskamatno uz uz produljeno komercijalno jamstvo uređaja na 24 mjeseca.
- Diners do 12 rata, te do 24 rate beskamatno uz produljeno komercijalno jamstvo uređaja na 24 mjeseca.
- Eurocard/Mastercard ili Visa Zagrebačke banke do 12 rata, te do 24 rate beskamatno uz produljeno komercijalno jamstvo uređaja na 24 mjeseca.
- Maestro (PBZ i ZABA banke) do 12 rata, te do 24 rate beskamatno uz produljeno komercijalno jamstvo uređaja na 24 mjeseca.

Sve ostale kartice izdane od bilo koje banke u svijetu mogu platiti jednokratno.

Plaćanje se radi preko Corvus Walleta, servisa za sigurno plaćanje karticama na internetu. To je usluga tvrtke Corvus Pay d.o.o. koja ima licencu Hrvatske narodne banke za pružanje usluga platnog prometa.
2. Uplatnicom/virmanom – plaćate na navedeni žiro račun društva Dućan d.o.o. prema izdanoj ponudi. Račun će vam biti izdan sa datumom izlaska robe sa našeg skladišta i bit će vam poslan na e-mail adresu koju ste dostavili prilikom registracije. Ukoliko želite da vam račun pošaljemo na neku drugu adresu, molimo vas da nas o tome obavijestite prilikom same kupovine u polju „napomene“. U slučaju plaćanja kreditnim karticama, društvo Dućan d.o.o. naplatu autoriziranog iznosa radi u trenutku isporuke robe te ukoliko postoji bilo kakva sumnja u istinitost podataka ne obvezuje se isporučiti robu. Ovim uvjetima se također definira i slanje naručene robe i usluga.

Dostava naručenih artikala
Naručeni artikli bit će isporučeni na vašu adresu u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 10 radnih dana za dobavljive artikle odnosno one artikle koji dobavljači imaju na zalihama. U redovnim uvjetima roba se dostavlja kupcu radnim danom, unutar 1 do 3 radna od dana narudžbe, na otoke po dostavnom redu dostavljača do maksimalnih 5 radnih dana. Ako procijenimo da će rok dostave biti veći od 10 radnih dana ili da je nemoguće više dostaviti traženi proizvod, nakon provjere kod dobavljača bit ćete obaviješteni o tome putem e-mail adrese koju ste naveli prilikom registracije. U mjestima gdje postoji organizirana dostava, Vaš će paket biti dostavljen izravno u Vaš dom. Tamo gdje dostava paketa nije organizirana, pošta ili tvrtka koja se bavi kurirskom uslugom će Vas obavijestiti o prispijeću pošiljke i Vaš ćete paket moći podići u roku prema rokovima dostavne službe. Artikli koje isporučujemo posebnom kombi dostavom (za određene artikle) bit će Vam dostavljeni uz prethodnu telefonsku obavijest o terminu dostave. Društvo Dućan d.o.o. ili ovlašteni dostavljač zadržava pravo da se prilikom isporuke robe zatraži identifikacija primatelja putem osobnog dokumenta te ukoliko se ne dobije ista društvo Dućan d.o.o. zadržava pravo da ne isporuči poslanu robu. Primatelj svojim potpisom na dostavnici ili sličnom dokumentu potvrđuje primitak robe.
Troškovi dostave za standardne pakete za područje RH su: U cijenu su uračunati poštanski otpremni troškovi ukoliko je narudžba preko 500 kn, ukoliko je narudžba do 499 kn tada se naplaćuje poštanska dostava 35 kn.
Troškovi dostave za nestandardne pakete se utvrđuju pojedinačno ovisno o dimenzijama i težini naručenog artikla.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda
Društvo Dućan d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Pravo na raskid ugovora
Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije korisnik koji je ujedno i potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana. Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge rok za raskid ugovora počinje teći od dana sklapanja ugovora. Kupac – potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka navedenom prije.

Oblik raskida ugovora
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu i to putem ovog Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu trgovca: [email protected] ili poštom preporučeno na adresu sjedišta trgovca: Dućan d.o.o., Trg Petra Preradovića 4-6, HR-10000.

Posljedice raskida ugovora
U slučaju raskida ugovora, kupac - potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu na adresu sjedišta društva Dućan d.o.o., Trg Petra Preradovića 4-6, HR-10000 Zagreb, osim ako je zakonom drukčije određeno. Kupac - potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Kupac - potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Društvo Dućan d.o.o. je dužno, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Isključenje prava na raskid ugovora
Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:
- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
- predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Ovi Uvjeti prodaje u skladu su sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge društva Dućan d.o.o. korisnici/kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta trgovca ili poslati na adresu trgovca: Trg Petra Preradovića 4-6, HR-10000 Zagreb, ili prigovor mogu podnijeti putem pošte, ili elektronskom poštom na adresu: [email protected]
Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.
U slučaju spora između kupca i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. U slučaju spora između kupca i trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u Zagrebu. Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice .
Pritužbe putem elektroničke pošte na adresu [email protected] možete uputiti, no na njih nismo dužni odgovoriti te nije službena komunikacija.

Pitanja
Vaše pitanja, prijedloge, pohvale možete slati i na e-mail: [email protected]