01 77 87 800

IZJAVA O PRIVATNOSTI

trgovačkog društva Dućan d.o.o., Zagreb, Trg Petra Preradovića 4-6, OIB: 63182396571, zastupano po direktoru Krešimiru Puliću (nastavno: Voditelj obrade).

Ova izjava o obradi osobnih podataka odnosi se na sve ispitanike čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba) i važećih zakona Republike Hrvatske od strane Voditelja obrade.

Objavom ove izjave osiguravamo dostupnost iste svim ispitanicima čije podatke prikupljamo, a prije nego što podatke zaista i prikupimo. Na taj način osiguravamo zakonito prikupljanje i obradu Vaših podataka.

Tko smo mi?

Primarna djelatnost Voditelja obrade je kupnja i prodaja elektroničkih proizvoda i usluga.

Kontaktirati nas možete na više načina:

 • Slanjem elektroničke pošte na adresu info@store.com.hr
 • Pozivom na broj telefona: +385 1 7787800
 • Slanjem pošte na adresu društva Dućan d.o.o., Zagreb, Trg Petra Preradovića 4-6

Što su osobni podaci i koje mjere poduzimamo da ih zaštitimo?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik). Različiti podaci, koji zajedno prikupljeni mogu kao rezultat imati utvrđivanje identiteta određene osobe, također čine osobne podatke. Da bismo bili u mogućnosti pružati naše usluge, moramo prikupiti određene osobne podatke. Obvezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe, a istovremeno ne ugrožavaju Vašu privatnost. U slučaju korištenja podataka u marketinške ili druge svrhe koje nemaju zakonsku osnovu ili ne ulaze u naš legitimni interes, tražit ćemo Vašu dodatnu pisanu suglasnost, odnosno privolu.

Poduzeli smo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima je cilj zaštiti Vaše osobne podatke. Primjerice, svi podaci koje posjedujemo u fizičkom obliku čuvaju se u zaključanoj prostoriji s kontroliranim pristupom samo osobama kojima je nužan uvid u te podatke radi izvršavanja naše usluge Vama, dok su podaci koje čuvamo u digitalnom obliku zaštićeni lozinkom te pravo pristupa odobrava samo na temelju stvarne potreba zaposlenika Voditelja obrade za tim zaštićenim podacima.

Sve mjere se redovito provjeravaju i prilagođavaju aktualnoj tehnologiji i propisima. Ako bi ipak došlo do povrede Vaših osobnih podataka, a koja povreda bi mogla predstavljati veliki rizik za Vaša prava, o navedenom ćemo Vas obavijestiti sukladno važećim propisima. Napominjemo da ste i sami dužni brinuti o svojim osobnim podacima na način da svoje korisničke podatke i/ili lozinke sigurno pohranite i čuvate u tajnosti. Mjere koje poduzimamo i općenito način na koji obrađujemo Vaše osobne podatke detaljnije možete vidjeti u dokumentu pod nazivom Politika zaštite osobnih podataka koji ćemo Vam dostaviti na zahtijev.

Koje osobne podatke prikupljamo?

Prilikom posjeta našoj web stranici, kupnje proizvoda ili usluga, registracije korisničkog računa ili kontakta s našim službama za korisnike, možemo prikupljati različite vrste vaših osobnih podataka, uključujući:

 • Identifikacijske podatke: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice
 • Financijske podatke: podatke o kreditnoj kartici ili bankovnom računu.
 • Tehničke podatke: IP adresa, vrsta preglednika, informacije o vašem uređaju, podatke o uređaju koji koristite poput informacije o hardveru i softveru, IMEI broj, serijski broj, IP adresu, podatke o zapisima koji se odnose na tehničke i dijagnostičke informacije, informacije o pogreškama i uporabi

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo:

 • Obradili Vaše narudžbe i pružili usluge koje ste zatražili.
 • Komunicirali s Vama u vezi s vašim računom, narudžbama i upitima.
 • Unaprijedili našu web stranicu i personalizirali vaše iskustvo.
 • Obavijestili Vas o promocijama, novostima i ažuriranjima vezanim uz naše proizvode i usluge.
 • Ispunili naše zakonske obveze.

Ime i prezime, adresu i OIB potrebni su nam radi izdavanja računa za naše proizvode ili usluge. Broj telefona nam je potreban kako bismo mogli, u slučaju potrebe, stupiti s Vama u kontaktBroj osobne iskaznice nam je potreban u slučaju u kojem preuzimate uređaj za pravnu osobu, kojom prilikom niste sa sobom donijeli pečat i u slučaju u kojem plaćate online, a uređaj preuzimate u trgoviniVaša e-mail adresa nam je potrebna u slučaju registracije na našu web stranicu i radi potvrde i obavijesti o narudžbi naših proizvoda i usluga.

Svi podaci koje od Vas prikupljamo Vi nam samostalno dostavljate prilikom kupnje, odnosno korištenja naših usluga na način da iste ili izravno dajete našem zaposleniku u trgovini ili putem telefona ili ih unosite u naš obrazac koji ćete ispuniti prilikom internetskog naručivanja.

Podaci koje se odnose na adresu i OIB potrebni su nam radi izdavanja računa za naše usluge. Broj telefona nam je potreban kako bismo mogli, u slučaju potrebe, stupiti u kontakt s Vama.

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo:

 • Obradili vaše narudžbe i pružili usluge koje ste zatražili.
 • Komunicirali s vama u vezi s vašim računom, narudžbama i upitima.
 • Unaprijedili našu web stranicu i personalizirali vaše iskustvo
 • Obavijestili vas o promocijama, novostima i ažuriranjima vezanim uz naše proizvode i usluge
 • Ispunili naše zakonske i ugovorne obveze

U slučaju prikupljanja osobnih podataka djece, odnosno osoba mlađih od 16 godina, navedene osobne podatke može dati nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom poslovnog odnosa s drugim trgovačkim društvima su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona osobe s kojom surađujemo unutar navedenog trgovačkog društva.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke? 

Vaše podatke koji su nam potrebni radi izdavanja računa čuvamo u skladu sa zakonskim propisima, dok u slučaju kreiranja korisničkog računa podatke čuvamo tijekom njegovog postojanja, odnosno dok ga ne odlučite obrisati.

U slučaju da ste se pretplatili na naš newsletter, podatke koji su nam potrebni za slanje istog ćemo čuvati tijekom trajanja newslettera ili dok ne povučete danu privolu.U slučaju da postoji Vaša privola, čuvat ćemo Vaše podatke do povlačenja privole, a u protivnom Vaši osobni podaci će biti brisani ili anonimizirani nakon što preuzmete naručene proizvode te isteknu zakonski rokovi za čuvanje podataka koji se odnose na izdavanje računa.

Podatke o povijesti pretraživanja čuvamo samo dok traju kolačići, a detaljnije možete vidjeti u dokumentu pod nazivom Pravilnik o kolačićima http://store.com.hr/kolacic.

Kako koristimo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke koje ste nam povjerili prikupljamo, koristimo, obrađujemo i pohranjujemo u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i zakonima Republike Hrvatske. Pazit ćemo da su obrađivani podaci točni i ažurni te čuvani ne duže od predviđenog perioda čuvanja. Obvezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje bit će korištene samo u svrhu za koju su prikupljane.

Dijeljenje osobnih podataka

Vaše osobne podatke ćemo proslijediti trećim osobama samo:

 • ako imamo Vašu privolu
 • ako se radi se o ispunjenju naših zakonskih obveza
 • ako je dijeljenje nužno kako bismo zaštitili Vaše interese ili izvršili uslugu, odnosno dostavili proizvod koji ste od nas zatražili.

Svaka treća strana je dužna čuvati Vaše podatke i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po našem nalogu, osim u slučaju dostavnih službi koji su u tom slučaju samostalni voditelji obrade osobnih podataka i pozivamo Vas da na njihovim web stranicama provjerite način na koji obrađuju osobne podatke.

U suradnji s našim poslovnim partnerima osiguravamo zaštitu Vaših osobnih podataka, što uključuje razmjenu informacija o obradi osobnih podatka, kao i suradnju u slučaju ostvarivanja prava ispitanika.

Vaše osobne podatke, u svrhu ispunjenja ugovora dijelimo našim poslovnim partnerima

 • GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. – dijelimo Vaše ime/prezime, adresa, mail adresa i broj telefona u svrhu slanja uređaja prilikom web kupnje
 • Uber Croatia d.o.o. – dijelimo Vaše ime/prezime, adresu i broj telefona u svrhu dostave uređaja prilikom web kupnje
 • APCOM d.o.o. u slučaju edukacijskog popusta dijele se podaci navedeni na studentskoj, predavačkoj, nastavničkoj ili sličnoj iskaznici koja dokazuje da se radi o studentu ili djelatnicu neke obrazovne ustanove radi odobrenja popusta - Edu popust
 • Apple Inc. – dijelimo Vaše ime/prezime, e- mail, broj telefona, serijski broj uređaja prilikom dijagnostike uređajae)
 • Mobil pohotovost GSM s.r.o. dijelimo ime/prezime, adresu, OIB, mjesto rođenja u svrhu otkupa uređajaf)
 • GRENKE Hrvatska d.o.o. dijelimo ime/prezime, adresu, OIB, broj telefona, e-mail osnivača pravne osobe u slučaju sklapanja ugovora o najmu uređajag)
 • Računovodstveni servis – dostavljamo Vaše ime/prezime, adresu i OIB jer se navedeni podaci nalaze na računu koji dostavljamo računovodstvenom servisu

Svi naši poslovni partneri kojima se dostavljaju Vaših osobni podaci osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi sukladno važećim zakonskim propisima, s tim da su oni za podatke koje prikupljaju također voditelji obrade te im mi ne dajemo naloge i upute na koji način će postupati s navedenim podacima.

Vaši osobni podaci neće od strane naših partnera biti korišteni u vlastite ili promidžbene svrhe niti će biti prosljeđivani trećim osobama.

Koja su Vaša prava kao vlasnika osobnih podataka?

 • Kao ispitanik, imate određena prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka. Ta se prava odnose na:
 • Pristup: Imate pravo zatražiti pristup osobnim podacima koje o Vama obrađujemo.
 • Ispravak: Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koje o Vama obrađujemo.
 • Brisanje: Imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koje o Vama obrađujemo u određenim okolnostima.
 • Ograničenje obrade: Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima.
 • Prijenos podataka: Imate pravo zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka koje o Vama obrađujemo u određenim okolnostima.
 • Prigovor: Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima.
 • Prigovor na izravni marketing: Imate pravo uložiti prigovor na upotrebu Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga
 • Pravo na sudski postupak – U slučaju da odbijemo postupiti prema pravu na pristup, za odbijanje će biti naveden razlog. Možete se obratiti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili izravno nama prema kontakt podacima: Dućan d.o.o., Zagreb, Trg Petra Preradovića 4-6.  Slanjem elektroničke pošte na adresu info@store.com.hr.  Pozivom na broj telefona: +385 1 77 87 800


Izmjene izjave o privatnosti

Ova izjava o privatnosti može se povremeno ažurirati ili mijenjati, a mi ćemo na našoj web stranici objaviti najnoviju verziju. Važno je povremeno provjeravati ovu izjavu kako biste bili svjesni svih promjena.


Zagreb, 26.5.2023.